slideshow

Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara

Federația Caritas a Diacezei Timișoara și-a început activitatea în anul 1993 sub forma unei organizații neguvernamentale, inspirate și inițiate de Episcopia Romano-Catolică din Timișoara. Vezi Istoric al intervenției!

Ne desfășurăm activitatea de zi cu zi sub sloganul Suntem aici pentru toți oamenii!, încercând să îmbunătățim calitatea vieții atât prin servicii de urgență, cât și prin servicii de lungă durată. Suntem aici deopotrivă pentru copiii cu risc de abandon școlar din mediul rural, pentru persoanele care au rămas pe stradă, pentru victimele violenței domestice, pentru vârstnici sau bolnavii cronici, aflați în stadiul terminal.

Toate serviciile sociale pe care le furnizăm sunt acreditate conform legislației specifice.

Federația Caritas are 22 de servicii sociale active, 9 servicii dezvoltate în mediul urban și 13 în mediul rural. Anual, deservim un număr de peste 1000 de beneficiari, majoritatea fiind localizați în mediul urban. Vezi Harta intervenției sociale aici!

Aproximăm că pe parcursul celor 26 de ani de activitate, am deservit un număr aproximativ de 30.000 de persoane aflate în nevoi.

Activitati

image

Centre rezidentiale

Misiunea principală a serviciului este de a veni în ajutorul copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, oferindu-le un cadru cât mai aproape de cel familial.

image

Centre de zi

Misiunea lor este de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului pentru a depăşi situaţiile care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

image

Centre de ingrijire la domiciliu

Scopul proiectului: de a oferi servicii de îngrijire medicală şi socială la domiciliul benefi- ciarului în vederea creşterii calităţii vieţii acestuia.

image

Cantine sociale

Cantina din Timișoara funcționează încă din anul 1993, iar cea din Nădrag din anul 2000. Scopul înfiinţării acestui serviciu a fost acela de a asigura o masă caldă persoanelor aflate într-o situaţie generatoare de excluziune socială.

image

Servicii sociale pentru persoane fara adapost

Azilul de noapte vine în întâmpinarea beneficiarilor care necesită acțiuni imediate pentru nevoi imediate, reprezentând un răspuns promt în sistem de urgență socială, în vederea stopării și ameliorării condițiilor grele de viață.

image

Servicii sociale pentru persoane victime ale violentei in familie

Casa Sfanta Maria a Apostolilor

Din Timişoara este un adăpost pentru femeile victime ale violenţei domestice. Funcţionează din 2003 și are o capacitate de a caza într-un spaţiu adecvat 12 femei.

image

Proiectul DARE

Programul Regional DARE: “Dream Achieve Realize Express - Educație și inovare socială în Ucraina, Republica Moldova și România pentru o viață bună pentru copiii noștri" este susținut de Caritas Viena și se implementează în 9 localități, în România proiectul desfășurându-se la Iași, Periam (jud. Timiș) și Ojdula (jud. Alba).