Centru de ingrijire la domiciliu

 

Casa Sf. Ioan Bacova


Şi-a început activitatea în anul 2012 și oferă posibilitatea cazării unui număr de 12 persoane vârstnice aflate în situaţie de risc social sau având boli cronice. Pe lângă găzduire şi ocrotire, centrul oferă servicii de bază precum: alimentaţie zilnică, (trei mese pe zi), îmbrăcăminte şi alte servicii de igienă personală şi servicii de specialitate: asistenţă socio-medicală, consiliere, activităţi de recuperare, petrecere a timpului liber. Prin intermediul activităţilor derulate în centru se are în vedere dezvoltarea unor servicii de sprijin direcţionate în principal spre ajutorarea persoanelor vârstnice şi blonavilor cronici, care, prin natura bolii se află într-o situaţie de excludere socială. Acest proiect se adresează cu precădere persoanelor vârstnice şi persoanelor bolnave cronic, care nu sunt asigurate social şi nu dispun de nici un venit care să le asigure un nivel de existenţă.

Obiective

Realizarea unui sistem coerent de îngrijire şi asistenţă socio-medicală, care să optimizeze modul de acordare a serviciilor sociale şi socio-medicale pentru vârstnici şi bolnavi cronici care prin natura deficienţei nu se mai descurcă, din cauza unei arii foarte reduse de autonomie de deplasare.
Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă socio-medicală şi cazare pentru persoanele vârstnice şi suferinzi de boli cronice, persoane aflate în situaţie de dependenţă, risc psiho-social prin oferirea unui compex de servicii sociale şi medicale, orientate spre nevoile pacientului si familiei, de cãtre o echipã interdisciplinarã;