Proiecte

image

Centre rezidentiale

Misiunea principală a serviciului este de a veni în ajutorul copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, oferindu-le un cadru cât mai aproape de cel familial.

image

Centre de zi

Misiunea lor este de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului pentru a depăşi situaţiile care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

image

Centre de ingrijire la domiciliu

Scopul proiectului: de a oferi servicii de îngrijire medicală şi socială la domiciliul benefi- ciarului în vederea creşterii calităţii vieţii acestuia.

image

Cantine sociale

Cantina din Timișoara funcționează încă din anul 1993, iar cea din Nădrag din anul 2000. Scopul înfiinţării acestui serviciu a fost acela de a asigura o masă caldă persoanelor aflate într-o situaţie generatoare de excluziune socială.

image

Servicii sociale pentru persoane fara adapost

Azilul de noapte vine în întâmpinarea beneficiarilor care necesită acțiuni imediate pentru nevoi imediate, reprezentând un răspuns promt în sistem de urgență socială, în vederea stopării și ameliorării condițiilor grele de viață.

image

Servicii sociale pentru persoane victime ale violentei in familie

Casa Sfanta Maria a Apostolilor

Din Timişoara este un adăpost pentru femeile victime ale violenţei domestice. Funcţionează din 2003 și are o capacitate de a caza într-un spaţiu adecvat 12 femei.

image

Proiectul DARE

Programul Regional DARE: “Dream Achieve Realize Express - Educație și inovare socială în Ucraina, Republica Moldova și România pentru o viață bună pentru copiii noștri" este susținut de Caritas Viena și se implementează în 9 localități, în România proiectul desfășurându-se la Iași, Periam (jud. Timiș) și Ojdula (jud. Alba).