Centre de zi


Misiunea lor este de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului pentru a depăşi situaţiile care ar putea determina separarea copilului de familia sa, conform cu Legii nr. 272/21.04.2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului prin:

-Îngrijire personală şi supraveghere; asigurarea unor activităţi recreative şi de socializare, precum şi suport psiho-peda- gogic pentru prevenirea eşecului şi abandonului şcolar;
-Asigurarea unui program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor;
-Consiliere psihosocială; Recuperare şi terapii de recuperare;
-Asigurarea unui ambient corespunzător pentru petrecerea timpului liber;
-Terapii ocupaţionale;
-Cuprinderea în programul de activitate a unor elemente de socio-terapie într-un ansamblu armonios de acţiuni recuperatorii cu conţinut similar sarcinilor de muncă, cum ar fi ergoterapia, cultterapia, meloterapia, artterapia.

-Activităţi special concepute cum ar fi ergoterapia până la activităţile ludice, deci jocuri, sport, muzică, grădinărit, dans, iniţiere în tainele computerelor, îngrijirea animalelor, activităţi casnice sau învăţarea scrisului;
-Ajutăm beneficiarii să achiziţioneze noi abilităţi, să-şi îmbunătăţească abilităţile deficitare, să compenseze dizabilităţile funcţionale promovându-se astfel sănătatea şi creşterea calităţii vieţii.

Scopul centrelor de zi este să sprijine copilul şi familia lui pentru a depăşi situaţiile de criză ce ar putea determina excluderea socială a acestora.
Deviza sub care îşi desfăşoară activitatea centrele noastre de zi este: „Un prânz nu doar pentru trup ci şi pentru suflet“, în sensul că aici nu se serveşte doar prânzul, ci acesta este şi un loc de întâlnire a copiilor. Reţeaua de centre de zi cuprinde patru unităţi aflate pe teritoriul judeţului Timiş.


image

Centrul de zi Casa „Sfanta Maria“ Carani

Pentru copii cu nevoi speciale a fost înfiinţat în anul 2001, cu scopul de a ajuta prin servicii şi programe diverse copiii cu dezabilităţi şi familiile acestora.

image

Centrul de zi Periam

Funcționează din anul 2008 și este un serviciu social pentru protecţia copilului rrom, care vine în întâmpinarea, completarea, susţinerea demersurilor şi eforturilor depuse de propria familie şi şcoală.

image

Centrul comunitar Nadrag

Funcţionează din octombrie 2000 şi este un serviciu de tip nerezidenţial, fiind destinat copiilor proveniţi din familiile cu probleme sociale din comunitate.

image

Centrul comunitar

Este un proiect coordonat şi finanţat de Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara din anul 2009.