Centru rezidential

 

”Caritas” Petroasa Mare


Funcționează din anul 1999 si este o instituție de protecție socială, având ca scop oferirea de protecție, creștere și îngrijire a copilului separat, temporar sau definitiv de părinții săi. Aici sunt cazați 20 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 19 ani.

Servicii oferite:

Reevaluarea psihologică și neuropsihiatrică a beneficiarilor prin efectuarea de controale periodice în vederea revizuirii certificatelor de încadrare în grad de handicap și/sau orientării școlare;
Activități de socializare și petrecerea timpului liber;
Menținerea legăturii cu familia și alte persoane apropiate;
Activități instructive în cadrul centrului se realizeaza meditații cu toți beneficiarii în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare.
Punerea in legalitate. Sunt întocmite actele necesare obtinerii cărților de identi- tate pentru copiii care au împlinit vârsta de 14 ani;
Încheierea de Convenții de parteneriat.