D.A.R.E – Dream Achieve Realize Express

Programul Regional DARE: “Dream Achieve Realize Express – Educație și inovare socială în Ucraina, Republica Moldova și România pentru o viață bună pentru copiii noștri” este susținut de Caritas Viena și se implementează în 9 localități, în România proiectul desfășurându-se la Iași, Periam (jud. Timiș) și Ojdula (jud. Alba). Perioada de implementare a programului este 1 iunie 2017 – 30 septembrie 2019.

Programul DARE a apărut drept rezultat al unui proces lung de revizuire și reflecție între Caritas Austria și partenerii săi din Europa centrală și de est – România, Moldova și Ucraina – privind activitatea organizațiilor locale, orientată spre copii și tineret. Întrebarea principală care a stat la baza acestui proces a fost: “Cum am putea îmbunătăți munca noastră pentru a oferi o viață / un viitor mai bun copiilor noștri?”. Când spunem “copiii noștri”, ne referim la cei 4178 de copii și tineri care constituie grupurile țintă ale proiectului. În afară de ei, programul DARE își propune să implice 1067 de părinți și comunități mai mari, inclusiv 245 de profesori.

Țările partenere în proiect au un trecut comun, în calitate de țări ex-sovietice, confruntându-se cu aceleași provocări vis-á-vis de sărăcie, excluziune socială, lipsa locurilor de muncă, insuficiența abilităților parentale, disciplină negativă în școli și provocări privind atingerea obiectivelor educaționale pentru copiii din medii dezavantajate.

Copiii au o experiență multidimensională în sărăcie și vulnerabilitate: ei sunt expuși mai multor schimbări în mediile în care trăiesc, iar aceste schimbări devin factori toxici de stres, mai ales atunci când adulții din viața copiilor nu reușesc să creeze un mediu stimulativ și favorabil pentru dezvoltarea copiilor.

Copiii și tinerii implicați în programul DARE vor avea posibilitatea să-și îmbunătățească performanța educațională, să preia controlul asupra experiențelor lor de învățare și să devină cetățeni activi. Pentru a realiza acest lucru, capacitățile adulților vor fi sporite prin intermediul instruirilor privind abilitățile parentale și training-urilor pentru profesori privind metode noi de predare.

În același timp, partenerii DARE au posibilitatea de a face schimb de cunoștințe și experiență. Cooperarea și colaborarea între parteneri nu doar vor spori volumul de cunoștințe comune, ci vor permite, de asemenea, aplicarea unei abordări colective față de provocări, bazate pe încredere, apropiere și empatie între colegii practicieni. Programul DARE se va concentra pe modul în care, prin parteneriate strategice și cunoștințe comune, organizațiile și comunitățile mai mari din regiunea Europei Centrale și de Est pot produce un impact mai considerabil prin eforturile lor de advocacy pentru drepturile copiilor.

Mai multe informații despre activitățile derulate, pot fi consultate aici: http://dare.federatia-caritas.ro/.