Serviciu social

 

Ferma „Pater Paulus” Bacova


A luat fiinţă în 2003 pe terenul fostului CAP din Bacova cu o suprafaţă agricolă de 100 ha, astăzi proprietate a organizației.
Activitatea economică directă a Federației Caritas este desfășurată cu preponderență în cadrul Fermei "Pater Paulus" din Bacova și se concentrează pe morărit, creșterea animalelor și legumicultură, iar produsele obținute asigură o parte din alimentele de bază folosite în cadrul proiectelor sociale.
Ferma are o suprafaţă de 5 ha, iar în incinta ei se află:

Centrul de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţi fără Adăpost Bacova;
Moară de cereale;
Atelier reparaţii utilaje agricole şi autoturisme;
Atelier confecţii metalice;
Atelier confecţionare panouri solare;
Atelier de tâmplărie.

În cadrul fermei sunt lucrate în total 230 ha pământ (130 ha teren sunt arendate de la săteni), iar principala activitate se referă la cultivarea gâului şi porumbului, care sunt valorizate atât în exterior cât şi prin intermediul Federaţiei Caritas. Annual sunt măcinate 100.000 kg. de făină, care intră în circuitul intern Caritas. Făina produsă este trimisă spre prelucrare la 5 brutării din zonă, care în schimbul unei cantități de materie primă furnizează pâinea necesară cantinei sociale și a celorlalte servicii.
În cadrul compartimentului de zootehnie sunt crescute animale precum porci, vaci și alte animale domestice.

În anul 1994, Federația Caritas Timișoara a deschis primul SRL, cu asociat unic Federația Caritas, SC Martinus SRL (denumirea firmei provine de la Sf Martin, episcop de Tours începând cu anul 371 născut în Panonia).
În 2007, SC Martinus SRL și-a schimbat obiectul de activitate în activități de cultivare a terenului, cultura mare de grâu și porumb și alte culturi cu volum mai mic; magazine nealimentare (haine second-hand) și prestări servicii (curățenie, zugrăvit etc.)

Activitatea economică în cadrul Fermei "Pater Paulus" din Bacova este de asemenea desfăşurată în cadrul SC Martinus SRL, prin intremediul acestei inițiative economice fiind create 20 locuri de muncă, dintre care 6 sunt destinate persoanelor fără adăpost care provin din Azilul de Noapte.
Cea de-a doua societate comercială a Federației Caritas este SC Caritas ProdCom SRL, înființată în anul 2011, grație unui premiu de 20.000 de euro câștigat în cadrul proiectului “Economia Socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Asociații acestei societăți comerciale sunt Federația Caritas (80%) și SC Martinus SRL (20%). De la înființare până în prezent, SC Caritas ProdCom SRL are ca obiect de activitate producerea de obiecte de tâmplărie, producând acum paleți de unică folosință pentru o societate comercială din Elveția care produce în Timișoara cabine de duș. SC Caritas ProdCom SRL își desfășoară activitatea pe teritoriul fermei de la Bacova (atelierul de tâmplărie). În cadrul acestui proiect sunt angajați 2 beneficiari ai centrului de reinserție socio-profesională.