Servicii pentru copii

“Lucrăm cu copii, părinți, profesori și membri ai comunității pentru a asigura accesul la educație pentru fiecare copil, indiferent de condiția socială și economică în care se găsește. Pentru copiii din comunitățile marginalizate, educația este singura șansă să iasă din sărăcie“, educator, Centru de Zi pentru Copiii Romi, Periam.

200 de copiii beneficiază anual de servicii de prevenire și combatere a abandonului școlar.

Am dezvoltat două tipuri de servicii în beneficiul copiilor, sub forma centrelor rezidențiale și a centrelor de zi. Majoritatea serviciilor pentru copii se regăsesc în mediul rural, adresându-ne comunităților care se confruntă cu sărăcia și marginalizarea socială profundă.


image

Centrul rezidenţial de tip familial „Casa 1 - Sfântul Nicolae“ din Peciu Nou

image

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Casa Sf. Maria“ din Carani

image

Centrul de zi pentru copii rromi Periam, jud. Timiș


image

Centrul Comunitar pentru copii ”Casa Pater Berno”, Bacova, jud. Timiș