Servicii sociale pentru copii, Lugoj

Acest serviciu a fost preluat de către Federația Caritas în luna noiembrie 2015, fiind dezvoltat pentru un număr de 3 copii, aflați în plasament de la DGASPC Timiș. Serviciile sunt oferite prin colaborarea cu un asistent maternal, asigurându-se condiții similare unui mediu familial.

Date de contact:

305500 – LUGOJ, str. Cloșca nr. 89, jud. Timiș