Servicii pentru persoane fara adapost

“A nu avea acces la o locuire adecvată reprezintă o serioasă manifestare a excluziunii sociale. Am putea adăuga că a nu avea o locuință și a trăi sub cerul liber reprezintă – în opinia noastră – cea mai dură formă a excluziunii sociale, alături, probabil, de cea a lipsei actelor de identitate. Locuința stabilă – în sensul de a avea unde să locuiești, nu cu sensul de proprietate, ci de stabilitate pe termen mediu, cel puțin – reprezintă un element fundamental în desfășurarea tuturor celorlalte activități cotidiene legate de activitățile familiale comune, petrecerea timpului liber, odihnă și chiar muncă și bineînțeles multe altele”. (Persoanele fără adăpost din România - o estimare a numărului acestora, Adrian Nicolae-Dan și Mariana Dan.)

Pentru a răspunde nevoilor persoanelor fără adăpost, Federația Caritas a dezvoltat două tipuri de servicii: Azilul de Noapte ”Pater Jordan” din Timișoara și serviciul de inserție-socioprofesională, în cadrul Fermei sociale din Bacova.


image

Azilul de Noapte ”Pater Jordan” din Timișoara