Centru rezidential

 

Casa "Mama copil" Timisoara


Este un proiect coordonat şi administrat de Federaţia Caritas Timişoara în colaborare cu Congre- gaţia Surorilor Benedictine ale Divinei Providenţe, care funcţionează din anul 2000. Casa are o capacitate de 12 locuri din care sunt ocupate 10. Copiii au vârste cuprinse între 15 și 23 ani.
Se asigură cazarea, hrana, cazarma- mentul, echipamentul şi condiţiile igien- ico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, pe perioadă nedeterminată; Asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recu- perare, îngrijire şi supraveghere perma- nentă a beneficiarilor; Asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; Asigură accesul beneficiarilor la edu- caţie, informare, cultură;

[Not a valid template]


Serviciile de asistenţă socială acordate:

Se asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igien- ico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, pe perioadă nedeterminată;
Asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere perma- nentă a beneficiarilor;
Asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
Asigură accesul beneficiarilor la edu- caţie, informare, cultură;
Asigură educaţia informală şi nonfor- mală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;
Asigură socializarea beneficiarilor, dez- voltarea relaţiilor cu comunitatea;
Asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individ- ualizate, adaptate nevoilor şi caracteris- ticilor lor;
Asigură intervenţie de specialitate.